Cipele

Mladi student na jednom fakultetu je pošao u šetnju sa svojim profesorom. Dok su šetali i razgovarali, ugledaše pored puta par starih cipela koje su, po svemu sudeći, pripadale siromašnom seljaku koji je u blizini radio u polju i koji je privodio kraju svoj posao. Student reče profesoru: “Ajmo se našaliti sa seljakom: sakrit ćemo mu cipele, a zatim ćemo se skloniti iza grmlja i promatrati njegove reakcije dok ih bude tražio.”.

Profesor mu odgovori: “Mladiću, nikada se nemoj šaliti na račun tuđe nevolje i bijede. Budući si bogat, možeš sebi priuštiti veće zadovoljstvo od ovog siromaha. Stavi zlatni novčič u svaku njegovu cipelu, a tada ćemo se sakriti i promatrati njegovu reakciju.”.

Student to i učini i oboje se skloniše iza nekog grma u blizini. Seljak je završio svoj posao i ubrzo došao preko polja do mjesta uz put gdje je ostavio svoj kaput i cipele. Dok je oblačio kaput, gurnuo je nogu u jednu cipelu i otkrio da mu je nešto u cipeli. Prvo je pomislio da je kamenčić, ali ubrzo shvati da je to zlatni novčić.

Sav u čudu pogleda u novčić, osvrnu se oko sebe te poče promatrati novčić neko vrijeme. Ponovno se osvrnuo na sve strane, ali nije vidio nikoga. Stavio je novčić u svoj džep te nastavio obuvati drugu cipelu. Ali njegovo iznenađenje je bilo još veće kada je i u njoj pronašao novčić. Odjednom su ga svladale emocije. Bacio se na koljena, podigao glavu prema nebu i glasno počeo izgovarati molitvu u znak zahvalnosti. U njoj je govorio o svojoj bolesnoj i bespomoćnoj ženi i svojoj djeci koja su bez kruha, a zahvaljujući nevidljivoj ruci koja mu je poslala novac, oni će biti spšeni.

Student je ostao duboko ganut sa suzama u očima. Profesor ga upita: “Da li bi bio sretniji da si se našalio s ovim seljakom, nego što si sada?” Mladić mu odgovori: “Naučili ste me lekciji koju nikada neću zaboraviti. Sada stvarno razumijem ove riječi koje prije nisam razumio: Više je blagoslovljen onaj koji daruje, nego onaj koji prima!”.

nepoznati autor

KONTAKT

Kranjčevićeva ul. 32, Zagreb - HR

+385 91 2580 963

Izričito izjavljujem da slanjem upita stipis.hr, dobrovoljno stavljam na raspolaganje potrebne podatke i dozvoljavam da se isti koriste za sve poslove koje ugovorim sa Stipis multimedijski servis d.o.o.

Pročitajte više u Izjavi o privatnosti